Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θέλοντας να συμβάλλει στον εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο της καινοτόµου εφαρµόσιµης ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών που να στηρίζονται σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα, πολύ σύντομα θα ανακοινώσει την πρόσκληση 5 διαγωνισμών ακριβώς στα παραπάνω πλαίσια, προσκαλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους.