Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Στα πλαίσια του έργου αξιολογούνται οι δημοσιεύσεις που θα προχωρήσει και θα αναθέσει ο φορέας, συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα διάδοσης και διάχυσης πληροφοριών (π.χ. διαδίκτυο, συνέδρια, ηλεκτρονικά μέσα, περιοδικά), αλλά και διαφορετικές τεχνικές ευαισθητοποίησης (π.χ. συμμετοχή σε διαγωνισμούς, παροχή κινήτρων) στοχεύοντας ακριβώς στην ουσιαστική διάχυση και κατανόηση των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ. Επίσης, με πολύ μεγάλη προσοχή θα προβληθούν ακριβώς εκείνες οι δράσεις που θα οδηγούν στα προαναφερθέντα αποτελέσματα (ημερίδες, συμμετοχή σε συνέδρια & forum, κλπ.)