Εκδηλώσεις

Ημερίδες
Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου στο πολιτικό Αρχείο του Ιδρύματος Κ. Σημίτη
06/05/2015 - 19:00 έως 20:45
Ημερίδες
Η Ανοιχτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα για την Ανοικτή Επιστήμη
15/01/2015 - 09:00 έως 14:00